VERGİ HUKUKU

VERGİ HUKUKU

VERGİ HUKUKU

VERGİ HUKUKU

  • Gerçek ve tüzel kişiler adına, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, emlak vergisi, damga vergisi, motorlu taşıtlar vergisi başta olmak üzere her türlü vergiye dair ihtilafın çözümü için idari merciiler nezdinde müvekkillerini temsil eder, hak kayıplarını engellemek için gerekli başvuruları ve itirazları gereken zamanda yapar, hukuki takibi nizami bir şekilde gerçekleştirir.
  • Vergi hukukundan doğan herhangi bir ceza veya yaptırımla karşılaşan müvekkillerine, tahakkuk eden vergi borcu ve cezalara ilişkin gerçek durumun ortaya çıkması ve müvekkilin söz konusu ihtilaftan en az maddi zararı görmesi için avukatlık hizmeti sunar, yol gösterir, uzlaşma yoluyla çözülebilecek ihtilaflarda uzlaşma prosedürünü yönetir.
  • Vergi rapor ve incelemeleri, vergi planlamaları, vergisel risk tespiti gibi hususlarda müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti verir. Şirket ve kuruluşların alacakları ticari kararları vergi hukuku ve müvekkilin vergisel menfaatleri zaviyesinden analiz eder.

 

*Daha ayrıntılı bilgi için bilgi@rizasaka.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Alanında Uzman Avukatmı arıyorsunuz?