TİCARET HUKUKU

TİCARET HUKUKU

TİCARET HUKUKU

TİCARET HUKUKU

  • Ticaret hukukuna ilişkin alım satım sözleşmeleri, hizmet ve mal tedariki sözleşmeleri, üretim, pazarlama ve iş geliştirme sözleşmeleri başta olmak üzere tüm sözleşmelerin kurulmasında ve ihtilafların çözülmesinde yılların tecrübesine dayanarak hukuki hizmet sunar.
  • Şirketler hukukuna ilişkin özelleştirme, birleşme, ayrılma, halka açılma ve hisse satışı sözleşmelerini kaleme alır; şirketlerin genel kurul toplantıları, hisse artırımı ve indirimi, azınlık haklarının korunması, şirketlerin ve ortaklıkların kurulması, iflas, tasfiye ve yeniden yapılandırma işlemleri, aciz halinde kredi temini gibi hususlarda müvekkilin yüksek menfaatini gözeterek hukuki danışmanlık sağlar.
  • Fikri ve sınaî haklar davaları, sigorta hukuku davaları, kambiyo davaları, bankacılık ve finans hukuku davaları, leasing ve faktoring davaları, haksız rekabet davaları gibi özgün dava çeşitlerinde, güncel mevzuata ve uluslar arası sözleşmelere uygun hukuki çözümlerin sağlanması için müvekkil adına gereken adımları atar.
  • Yurtiçinde ve yurt dışında ticari sözleşmelerin tesisi, doğru yatırım kararlarının alınması ve bu kapsamda ortaya çıkan her türlü uyuşmazlığın çözülmesi için sıkı takip ve güncel ve etkili hukuk yollarının kullanılması ile hızlı ve doğru çözüme ulaşmayı tüm müvekkillerine vaat eder.

 

*Daha ayrıntılı bilgi için bilgi@rizasaka.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Alanında Uzman Avukatmı arıyorsunuz?