RS Hukuk Burs Başvurusu Açık Rıza Metni

RS Hukuk Burs Başvurusu Açık Rıza Metni

RS Hukuk Burs Başvurusu Açık Rıza Metni

RS Hukuk Burs Başvurusu Açık Rıza Metni

RIZA SAKA HUKUK OFİSİ BİLGİLENDİRME

Burs başvuru süreçlerinin yönetilmesi ve değerlendirme süreçlerinin takibi esnasında Burs Başvurusu aracılığıyla “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) Kapsamında Aydınlatma Metni”nde işlendiği belirtilen kişisel verileriniz, burs başvuru süreçlerinin yürütülmesini amacıyla açık rızanızın varlığı halinde işlenecektir. Kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi ve/veya aktarılması için açık rıza verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Burs Başvurusu alanında yer alan bilgilerin doldurulması ve gönderilmesi halinde kişilerin açık rızasının olduğu kabul edilecektir. Kişilerin açık rızasının bulunmaması halinde Burs Başvurusu alanındaki ilgili bölümleri boş bırakmaları gerekmektedir.

AÇIK RIZA METNİ

RS Hukuk tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ek mevzuatı doğrultusunda kişisel verilerimin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni”ni okudum ve anladım. Burs Başvurusu alanındaki ilgili bölümleri doldurmam neticesinde kişisel verilerimin işlenmesine açık rızam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Alanında Uzman Avukatmı arıyorsunuz?