İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

  • İşe alım sürecinden başlayarak iş sözleşmelerinin ve toplu iş sözleşmelerinin kurulmasında, işleyişinde ve her aşamasında hukuki danışmanlık hizmeti sunar.
  • İş sözleşmesi kapsamında tarafların kanundan yahut sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin yerine getirdfdfilmesinin sağlanmasında ve gerektiğinde kanunun gerekli kıldığı şekilde bildirimlerin ve ihtarnamelerin gönderilmesinde hukuki takibi gerçekleştirir.
  • İş ilişkisi çerçevesinde söz konusu olan ayrımcılık, kötü muamele, mobbing, taciz gibi durumların mahkeme nezdinde ortaya konulmasında ve iş sözleşmesine ve iş hukuku mevzuatına aykırı her türlü davranışa bağlı tazminat gibi hukuki yaptırımların elde edilmesinde gerekli hukuki desteği sağlar.
  • İş sözleşmesinin anlaşmalı olarak veya fesih yoluyla sona erdirilmesi ve sona ermeden doğan her türlü hak ve alacağın elde edilmesi hususunda avukatlık hizmeti sunar. İş akdinin feshedilmesi sonucu işçi alacaklarının, yıllık izin ve fazla mesai alacaklarının, iş kazası veya meslek hastalıklarına bağlı tazminatların ve ihbar ve kıdem tazminatlarının elde edilmesinde hukuki destek sunar.
  • Danışanın veya müvekkilin sosyal güvenlik haklarının tespiti, ortaya çıkarılması ve elde edilmesi konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlar.

 

*Daha ayrıntılı bilgi için bilgi@rizasaka.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Alanında Uzman Avukatmı arıyorsunuz?