İDARE HUKUKU

İDARE HUKUKU

İDARE HUKUKU

İDARE HUKUKU

  • İdarenin hukuka aykırı işlemlerinden veya eylemlerinden dolayı maddi yahut manevi zarara uğrayan vatandaşın hakkını muhafaza ve müdafaa amacıyla, söz konusu işlemlerin iptali için iptal davaları, zararın tazminini sağlamak için tam yargı davaları açar.
  • Bir kamu kurumunun ya da kamu görevlisinin tasarrufları nedeniyle zarara uğrayan müvekkil adına, idarenin kusurunu ve sorumluluğunu inceler, gerekli başvuru ve itirazları gerçekleştirir, güncel mevzuata ve sürelere riayet ederek hak kaybı yaşanmaması için kullanılması gereken tüm hukuki imkânları kullanır.
  • İdari para cezaları başta olmak üzere tüm idari yaptırımlarda, kamulaştırma davalarında, imar davalarında, ihale davalarında, memuriyete veya öğrenciliğe ilişkin davalarda, idari sözleşmelerden doğan davalarda avukatlık hizmeti sunar, uzlaşma mümkün ise uzlaşma prosedürünü yönetir, idari başvuru yollarını tüketir, davalarda etkili savunmayı gerçekleştirir, kanun yollarının etkin kullanımını sağlar.
  • İdarenin işlem ve eylemlerinden etkilenen müvekkillere hukuki danışmanlık hizmeti sunar.

 

*Daha ayrıntılı bilgi için bilgi@rizasaka.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Alanında Uzman Avukatmı arıyorsunuz?