Hizmetler

Hizmetler

Ceza Hukuku

Ceza hukuku davalarında soruşturma aşamasından başlayarak infaz aşamasına kadar müvekkillerine her türlü hukuki yardımı sağlamaktadır. .

Arabuluculuk

Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir. .

Gayrimenkul Hukuku

Her türlü kiralanana ilişkin kira sözleşmelerinin kurulması, kira alacaklarının takibi, kiralanan gayrimenkulün tasfiyesi ve kira sözleşmesinin. .

Ticaret Hukuku

Ticaret hukukuna ilişkin alım satım sözleşmeleri, hizmet ve mal tedariki sözleşmeleri, üretim, pazarlama ve iş geliştirme sözleşmeleri başta..

Vergi Hukuku

Gerçek ve tüzel kişiler adına, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, emlak vergisi, damga vergisi, motorlu taşıtlar..

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşe alım sürecinden başlayarak iş sözleşmelerinin ve toplu iş sözleşmelerinin kurulmasında, işleyişinde ve her aşamasında hukuki danışmanlık..

İcra ve İflas Hukuku

Gerçek ve tüzel kişilerin icra ve iflas hukukundan doğan davalarının takibini yürütür, alacakların en az masrafla ve en kısa sürede tahsil edilmesi..

İdare Hukuku

İdarenin hukuka aykırı işlemlerinden veya eylemlerinden dolayı maddi yahut manevi zarara uğrayan vatandaşın hakkını muhafaza ve müdafaa..

Spor Hukuku

Spor sektöründe ve bu sektöre bağlı yan sektörlerde ortaya çıkan uyuşmazlıklar, alacaklar, disiplin uygulamaları, adli ve idari cezalar, haksız fiil..

Aile Hukuku ve Miras Hukuku

Evlenme, boşanma, nişanlanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları..

Bilişim Hukuku

Giderek gelişen ve ilerleyen teknoloji sayesinde insanlar arasında çok yakın etkileşimlerin olduğu gerçeğinden yola çıkılarak bilişim hukuku..

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Bilgi, modern yasamın en önemli degerlerinden biridir. Her gün, devlet kurumları ve özel kuruluslar; bireyler hakkında önemli miktarda veriyi..

Alanında Uzman Avukatmı arıyorsunuz?