Herkesi ilgilendiren bir içtihat:

Herkesi ilgilendiren bir içtihat:

 Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu (YİBBGK) 20.11.20020 tarihli kararında, muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresinin bu adresten farklı olması halinde adrese kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine “Mernis Adresi” şerhi verilerek Tebligat Kanunun 21/2 madde uyarınca doğrudan tebligat çıkartılmasının yeterli olduğuna karar vererek farklı yöndeki içtihatları birleştirmiştir.

Alanında Uzman Avukatmı arıyorsunuz?