GAYRİMENKUL HUKUKU

GAYRİMENKUL HUKUKU

GAYRİMENKUL HUKUKU

GAYRİMENKUL HUKUKU

  • Her türlü kiralanana ilişkin kira sözleşmelerinin kurulması, kira alacaklarının takibi, kiralanan gayrimenkulün tasfiyesi ve kira sözleşmesinin feshi dâhil olmak üzere kira sözleşmesinin her aşamasında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunar.
  • Gayrimenkul alımı, satımı, tapuya tescili veya tapudaki tescilin iptali, gayrimenkul finansmanı, kredi sözleşmeleri ve mortgage işlemleri hakkında müvekkillerine danışmanlık hizmeti verir, bu hususlara ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde avukatlık hizmeti sunar.
  • İntifa, irtifak ve ipotek gibi ayni hakların kurulması, tescili ve kaldırılması hususunda mahkemeler ve ilgili resmi kurumlar nezdinde prosedürel ve hukuki işlemleri gerçekleştirir.
  • Gayrimenkullerle ilgili her türlü uyuşmazlıkta adli ve idari davaların takibini gerçekleştirir, davalara ilişkin ihtiyati tedbir konulması yahut haksız ihtiyati tedbirin kaldırılması için gerekli hukuki takibi gerçekleştirir ve davaları açar.
  • Gayrimenkul satış vaadi, kat karşılığı inşaat, men’i müdahale, şufa veya geçit hakkı sözleşmelerinden yahut kamulaştırma kararından doğan her türlü uyuşmazlıkta, geniş dava tecrübesinin ışığında hukuki hizmet verir.

 

*Daha ayrıntılı bilgi için bilgi@rizasaka.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Alanında Uzman Avukatmı arıyorsunuz?