AİLE HUKUKU VE MİRAS HUKUKU

AİLE HUKUKU VE MİRAS HUKUKU

AİLE HUKUKU VE MİRAS HUKUKU

AİLE HUKUKU VE MİRAS HUKUKU

  • Evlenme, boşanma, nişanlanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, çocuğun menfaatleri, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözülmesinde, bu hususların hassasiyetine ve gizliliğe azami önem vererek hizmetlerini yürütür.
  • Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların menfaatlerini gözeterek ve dostane şekilde protokol hazırlanması, çekismeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması, velayet uyuşmazlıklarının sonuçlandırılması ve boşanmadan sonra malvarlığı tasfiyesine yürütülmesi konularında avukatlık hizmeti sunar.
  • Soybağı, hısımlık, velayet ve vesayet, evlat edinme hususlarında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözülmesi veya çekişmesiz işlemlerin sonuca ulaştırılması adına gereken hukuki adımları müvekkilleri adına gerçekleştirir.
  • Özetle aile hukuku alanındaki tüm uyuşmazlıkların çözümü ve bu uyuşmazlıklarla ilgili arabuluculuk ve danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi için, uzun ve yıpratıcı yargılama sürecinde müvekkilin en az maddi ve manevi zararı göreceği şekilde sonuçlanması için azami gayret gösterir.
  • Miras hukukuna ilişkin tenkis, veraset, mirasın reddi gibi davalarda avukatlık hizmeti verdiği gibi, vasiyetname hazırlanması, mirasın reddi gibi hususlarda danışmanlık hizmeti sunar.

Alanında Uzman Avukatmı arıyorsunuz?